2η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Εκτύπωση

 


2η Συνάντηση Εκπαιδευτικών

στην Κεντρική Μακεδονία σε Θέματα Τ.Π.Ε.


Τόπος Διεξαγωγής :

2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης - Τηλ. 2351045140

Νούλας Αριστοτέλης (Διευθυντής) και Βρακόπουλος Θανάσης (ΠΕ19)

Ημερομηνία : Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009

Ώρες : 10:30 – 14:00

 

ΘΕΜΑΤΑ 2ης Συνάντησης :

10:30-11:00    Προσέλευση – Χαιρετισμοί

11:00-11:20    Διαμαντάρας Κων/νος, Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

«Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Προβλήματα και Προοπτικές».

11:20-11:40    Δαγλιλέλης Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

«Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση».

11:40-12:00    Κετικίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος ΕΠΥ Μακεδονίας-Θράκης,

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

12:00-12:30    Καφές – Διάλειμμα

12:30-12:50    Άρης Λούβρης, Καθηγητής Κλάδου ΠΕ20, Προϊστάμενος του Γραφείου

Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης www.e-yliko.gr, Πρόεδρος ΠΕΚΑΠ, «Οι ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία - Ενημέρωση για την ΠΕΚΑΠ».

12:50-13:10    Δόρτσιος Κων/νος, Σύμβουλος Μαθηματικών (ΠΕ03) Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, «Λογισμικά Διερεύνησης Cabri-Geometry».

13:10-13:20    Βρακόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Κλάδου ΠΕ19, 2ου ΓΕΛ Κατερίνης,

«Πρόταση Διδασκαλίας για την Ενότητα ‘Σειριακή Αναζήτηση σε

Πίνακα’ με το Power Point και την VBA (Μακροεντολές)».

13:20-13:35    Μακρής Γεώργιος, Καθηγητής Κλάδου ΠΕ19, 3ου ΓΕΛ Κατερίνης,

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».

13:35-14:00    Συζήτηση - Συμπεράσματα

 
Ιστοσελίδα Συναντήσεων: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Meetings-KDM/