Επιστολή Ειδ.Γραμματέα ΥπΑΝ Εκτύπωση

Με αφορμή την αποστολή ημερολογίου του Παραρτήματος
ο Ειδ.Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης
απέστειλε την παρακάτω επιστολή