Χαιρετισμός Γ.Γραμματέα ΥπΕΠΘ Εκτύπωση

 Με αφορμή την ημερίδα της 18.10.2008
ο Γεν.Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας απέστειλε
τον παρακάτω χαιρετισμό