Δελτίο Τύπου 28ου ΠΔΠ 05.05.2016 Εκτύπωση

 Δελτίο Τύπου για τη Διεξαγωγή 28ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής