Τελική Φάση 28ου ΠΔΠ Εκτύπωση
Το Σάββατο 23 Απριλίου θα διεξαχθεί η ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ του 28ου ΠΔΠ παράλληλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Για τους συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη η Τελική Φάση θα διεξαχθεί σε Εργαστήρια του City College, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικές πληροφορίες έχουν σταλεί στους συμμετέχοντες με email.
Οδός: Λέοντος Σοφού 3, Θεσσαλονίκη
Προσέλευση: 7ος Όροφος [έως 08:15]
 

Ονομαστική Κατάσταση Συμμετεχόντων στην Τελική Φάση του 28ου ΠΔΠ για το Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης