Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας για την εκδήλωση της 08.01.2016 Εκτύπωση

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για την εκδήλωση της 08.01.2016
του Παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης της ΕΠΥ