Εκτύπωση

Πρακτικά Ημερίδας 18.10.2008

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ημερίδα με θέμα

«Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices) »

Ο Γεν.Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Δημ. Πλατής  απέστειλε χαιρετισμό.

Αναλυτικά σε μορφή PDF οι εισηγήσεις με τη σειρά που παρουσιάστηκαν

“Τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις για την εγκαθίδρυση και λειτουργία μοντέλου διαρκούς υποστήριξης και αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης – Έργα και ημέρες…"

Μιχάλης Καραμάνης,
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Τομέας Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας

 "Τεχνολογικά Περιβάλλοντα για την Υποστήριξη της Συνεργατικής Μάθησης: Δυνατότητες και Προβληματισμοί"

Σταύρος Δημητριάδης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

"Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση- Πρόσβαση μέσω ετερογενών Δικτύων"

Ντίνος Μακρόπουλος,
Διευθυντής Ερευνών,
Διεύθ.Τεχνολογικών Εφαρμογών,
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

"Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή (OLPC)- ένταξη στην Ελληνική Σχολική πραγματικότητα"

Αύγουστος Τσινάκος,
Αναπληρωτής Καθηγητής - Προϊστάμενος,
Τμ. Βιομηχ. Πληροφορικής TEI Kαβάλας

"Νέες Τάσεις και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning) στη Μικτή Μάθηση (Blended Learning) ".

Δημήτρης Τόλης,
Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής Μάθησης,
Διευθύνων Σύμβουλος HUMAN ASSET A.E.

"Ασύγχρονη και Σύγχρονη τηλεκπαίδευση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ένα Πρακτικό Παράδειγμα Εφαρμογής"

Σοφία Θεοδωρίδου,
Αν. Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ,
Τμηματάρχης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,
ΥΠΕΠΘ
και
Γεώργιος Κυριακίδης,
Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής Μάθησης

"Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)"

Τάνια Κάργα,
Administrator υπηρεσίας e-learning ΠΣΔ,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας