Γιατί να γίνετε Μέλος Εκτύπωση

Το παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης της ΕΠΥ:

  • Αποτελεί ένα συλλογικό όργανο, την κοινή φωνή των επαγγελματιών ΤΠΕ της περιοχής.
  • Εκδίδει σε κάθε μέλος ειδική ταυτότητα με την οποία εξασφαλίζει προνόμια και ειδικές εκπτώσεις σε βιβλιοπωλεία κι εταιρίες πληροφορικής.
  • Παρέχει αυξημένες δυνατότητες για δικτύωση των μελών με επιχειρήσεις, με την ακαδημαϊκή κοινότητα και εκπροσώπους άλλων φορέων του κλάδου.
  • Παρέχει ανοιχτό βήμα σε παλαιούς και νέους επαγγελματίες του χώρου μέσα από εκδηλώσεις που διοργανώνει με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.
  • Ενημερώνει άμεσα τα μέλη της για σημαντικές εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στην Πληροφορική μέσα από περιοδικό που εκδίδει και από την ιστοσελίδα της.
  • Προσφέρει ευκαιρίες για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
Σήμερα η ΕΠΥ έχει 4.000 μέλη και το παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης περίπου 700.