Συνδρομές Εκτύπωση

Η ετήσια συνδρομή από το 2016 έχει διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  • Τακτικά: 20,00 € 10,00 €

  • Έκτακτα:15,00 € 5,00 €

  • Σπουδαστικά:10,00 € Δωρεάν κατά τη διάρκεια των σπουδών του