Το Παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης Εκτύπωση
Το Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης της ΕΠΥ ιδρύθηκε το 1985 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί επιστημονικό, μη-κερδοσκοπικό σύλλογο με στόχο την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Μακεδονία και στη Θράκη και την αντιπροσώπευση των επαγγελματιών ΤΠΕ της περιοχής. Αποτελεί επίσημο παράρτημα της ΕΠΥ με έδρα την Αθήνα (www.epy.gr).

ΣΚΟΠΟΙ

Το Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης της ΕΠΥ συστάθηκε με σκοπό:

  • Την προαγωγή της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
  • Την συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης στις ΤΠΕ.
  • Την εκπροσώπηση και υποστήριξη των επαγγελματιών ΤΠΕ της περιοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.
  • Την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής βοήθειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πιο συγκεκριμένα, το παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης στοχεύει στην οργανική σύνδεση και εκπροσώπηση των μελών της ΕΠΥ που είναι εγκαταστημένα στην περιοχή Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στην επαγγελματική και διαπροσωπική τους διασύνδεση. Πρακτικά, διευκολύνει την διαδραστικότητα των μελών της περιοχής και απλοποιεί την υλοποίηση δράσεων οι οποίες πιθανόν επιβραδύνονταν λόγω της γεωγραφικής απόστασης. Τέλος, εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος δραστηριοτήτων της ΕΠΥ στη Μακεδονία και τη Θράκη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής.