Τι είναι η Ε.Π.Υ. Εκτύπωση
  • Επιστημονικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί τους Ελληνες επιστήμονες της Πληροφορικής, της τεχνολογίας των Υπολογιστών και των συναφών κλάδων.

  • Πλήρες μέλος της IFIP (International Federation for Information Processing, Ιανουάριος 1984) και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies, 1988).

  • Έχει συμφωνία αμοιβαίας εγγραφής μελών με την British Computer Society (από τον Οκτώβριο 1979) και την Austrian Computer Society (από το 1995), συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας με την John von Neumann Society for Computing Sciences της Ουγγαρίας (από το Νοέμβριο 1985) και παρόμοια συμφωνία με την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής (από τον Ιούνιο 1991).