Δελτίο Τύπου 08.05.2018 Αποστελέσματα CAMP 2018 Εκτύπωση

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από το CAMP του 2018

Αποτελέσματα από το CAMP προετοιμασίας για τις Εθνικές ομάδες πληροφορικής του 2018.